İngilizce Eğitimi - Özer Kiraz

Eğitmen Özer Kiraz'ın eğlenceli anlatımıyla sizde kolay bir şekilde ingilizce öğrenin.

Videolar

 • He, She, It, I, You, We, They Konu Anlatımı #1
 • My, Your, His, Her, Its, Our, Their Konu Anlatımı #2
 • İngilizce İsim Nasıl Sorulur? #3
 • What, Where, When, Why, How, Who, Kullanımı #4
 • A, An, The Konu Anlatımı #5
 • İngilizce Yaş Sorma ve Cevaplama #6
 • İngilizce Nereli Olduğunu Sorma ve Cevaplama #7
 • İngilizcede Renkler Nasıl Sorulur? #8
 • İngilizce Meslekler Konu Anlatımı #9
 • This, That, These, Those Konu Anlatımı #10
 • İngilizce Yer Edatları Konusu (In, On, At…) #11
 • İngilizce Aitlik of ve s Arasındaki Fark #12
 • İngilizce Sayılar Konu Anlatımı #13
 • İngilizce Saat Söyleme #14
 • İngilizce Sıfatlar Konu Anlatımı #15
 • Have got, Has got Konu Anlatımı Videosu #16
 • İngilizce There is, There are Konusu #17
 • İngilizcede Sayılabilen ve Sayılamayan Kelimeler #18
 • Can, Cant Konu Anlatımı Videosu #19
 • İngilizce İyelik Zamirleri Konu Anlatımı Videosu #20
 • İngilizce Kelime Ezberleme Yöntemleri
 • İngilizce Object Pronouns Konu Anlatımı #21
 • İngilizce Emir Cümleleri Konu Anlatımı #22
 • Present Continuous Tense Konu Anlatımı #23
 • In, On, At Kullanımı (Zaman Edatları) #24
 • Simple Present Tense Konu Anlatımı #25
 • İngilizceye Nasıl Çalışmalıyım?
 • İngilizce Durum Fiilleri Konu Anlatımı #26
 • To, For, With, By, Of, About, Around Konu Anlatımı #27
 • Was Were Kullanımı #28
 • Simple Past Tense Konu Anlatımı #29
 • İngilizcede Cümle Kurma Teknikleri #30
 • Future Tense Be Going To Konu Anlatımı #31
 • Future Tense Will Konu Anlatımı #32
 • Will - Be going to Farkı #33
 • Much, Many, A few, A little Konu Anlatımı #34
 • Shall, Lets, Why dont, How about Konu Anlatımı #35
 • Must, Should, Have to Kullanımı #36
 • May, Might, Can, Could (Olasılık) #37
 • May, Might, Can, Could (Rica) #38
 • Had better Konu Anlatımı Videosu #39
 • Be supposed to Konu Anlatımı #40
 • Would you mind & Do you mind Konu Anlatımı #41
 • Can, Could, Be able to Konu Anlatımı #42
 • Past Continuous Tense Konu Anlatımı #43
 • When, While, As, Just as #44
 • İngilizcede Özne Nesne Soruları Konu Anlatımı #45
 • İngilizcede Bağlaçlar (Conjunctions ) #46
 • Comparative Adjectives Konu Anlatımı #47
 • Superlatives Adjectives Konu Anlatımı #48
 • As as Konu Anlatımı Videosu #49
 • Like, Alike, The same as, Similar to, Different from Konu Anlatımı #50
 • Present Perfect Tense Konu Anlatımı #51
 • For ve Since Konu Anlatımı Videosu #52
 • Present Perfect Continuous Tense #53
 • Past Perfect Tense Konu Anlatımı 54#
 • Past Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı #55
 • Future Continuous Tense Konu Anlatımı #56
 • Future Perfect Tense Konu Anlatımı #57
 • Future Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı #58
 • Future in the Past Konu Anlatımı (Was/Were Going to) #59
 • Future in the Past Konu Anlatımı (Would) #60
 • Adverbs Konu Anlatımı (Zarflar) #61
 • Indefinite Pronouns Konu Anlatımı #62
 • One, Ones Konu Anlatımı #63
 • Reflexive Pronouns Konu Anlatımı #64
 • "THE" Kullanımı Konu Anlatımı #65
 • -ed & -ing Sıfatları #66
 • As & Like Farkı #67
 • Make & Do Farkı Konu Anlatımı #68
 • Say, Tell, Speak, Talk Farkı #69
 • Too & Enough Konu Anlatımı #70
 • Question Tags Konu Anlatımı #71
 • Gerunds & Infinitives Konu Anlatımı #72
 • Would Rather & Prefer Konu Anlatımı #73
 • So, Too, Either, Neither Konu Anlatımı #74
 • Would, Used to, Get used to, Be used to Konu Anlatımı #75
 • If Clause Type 1 Konu Anlatımı #76
 • If Clause Type 2 Konu Anlatımı #77
 • If Clause Type 3 & Mixed Conditional Konu Anlatımı #78
 • Wish Clause Konu Anlatımı #79
 • Past Modals Konu Anlatımı (Geçmiş Zamanda Modallar) #80
 • Passive Voice Konu Anlatımı #81
 • İngilizcede Edilgenlik Konu Anlatımı #82
 • Relative Pronouns Konu Anlatımı #83
 • Adjective Clauses Konu Anlatımı #84
 • Causative Verbs Konu Anlatımı (Make, Have, Get, Let) #85
 • So that & Such That Konu Anlatımı #86
 • All, Some, Any, Most, None + of #87
 • Reported Speech Konu Anlatımı #88
 • Indirect Speech Konu Anlatımı #89
 • Other Konu Anlatımı #90
 • Although, Despite, In spite of, Nevertheless, However #91
 • While, Whereas, On the other hand, Otherwise, Or else Kullanımı #92
 • Both and, Either or, Not only but also, Neither nor Konu Anlatımı #93
 • As, Since, Because, Now that & Due to, Owing to, Because of Kullanımı #94
 • Therefore, Consequently, As a result, So, Thus Kullanımı #95
 • "GET" Kullanımı Konu Anlatımı
 • In case (of) & In the event that Kullanımı #96
 • So that, In order that Konu Anlatımı #97
 • If, Even if, Whether Konu Anlatımı #98
 • Noun Clause Konu Anlatımı #99
 • İngilizcede Edat Alan Fiiller
 • What to, Where to... & Wherever, Whenever... Konu Anlatımı #100
 • Ve Final!
 • Phrasal Verbs 1/38: Account for, Add up, Ask around, Ask for, Ask in, Ask out
 • Phrasal Verbs 2/38: Back away, Back off, Back up, Bail out, Black out, Blow away, Blow up
 • Phrasal Verbs 3/38: Break away, Break down, Break into, Break out, Break through, Break up
 • Phrasal Verbs 4/38: Bring about, Bring along, Bring around, Bring forward, Bring out, Bring up
 • Phrasal Verbs 5/38: Buckle up, Bump into, Burn down, Burst into, Call back, Call for
 • Phrasal Verbs 6/38: Call off, Carry on, Carry out, Catch up, Check in, Check out
 • Phrasal Verbs 7/38: Cheer up, Chicken out, Chill out, Chop down, Clean out, Clean up
 • Phrasal Verbs 8/38: Cling on, Close in, Close up, Come across, Come along, Come apart
 • Phrasal Verbs 9/38: Come (a)round, Come by, Come forth/Come up, Come out, Come up with, Come upon
 • Phrasal Verbs 10/38: Count in, Cover up, Creep out, Cross out, Cry out, Cut down
 • Phrasal Verbs 11/38: Cut off, Deal with, Die off/Die out, Divide up, Do over, Dress up
 • Phrasal Verbs 12/38: Drink up, Drop by/Drop in, Drop off, Dry out, Dry up, Dwell on
 • Phrasal Verbs 13/38: Embark (up)on, End up, Face off, Fall apart, Fall back, Fall down
 • Phrasal Verbs 14/38: Fall for, Fall of, Fall out, Fight it out, Fight back, Figure out
 • Phrasal Verbs 15/38: Fill in, Fill out, Fill up, Find out, Finish off, Fire away, Follow through
 • Phrasal Verbs 16/38: Fool around, Freak out, Get along, Get around, Get at, Get away
 • Phrasal Verbs 17/38: Get away with, Get back, Get by, Get in, Get on, Get out
 • Phrasal Verbs 18/38: Get over, Get rid of, Get round, Get through, Get to, Get together
 • Phrasal Verbs 19/38: Give away, Give in/into, Give off, Give out, Give up, Give up on
 • Phrasal Verbs 20/38: Go after, Go ahead, Go down, Go for, Go off, Go on
 • Phrasal Verbs 21/38: Grow up, Hand in, Hand out, Hand over, Hang around/out, Hang in there
 • Phrasal Verbs 22/38: Hang on, Hang up, Hold out, Hold up, Hunt down, Keep off
 • Phrasal Verbs 23/38: Keep up with, Knock down, Let down, Line up, Lock down, Look after
 • Phrasal Verbs 24/38: Look down on, Look forward, Look into, Look out for, Look up, Look up to
 • Phrasal Verbs 25/38: Make up for, Make out, Make sense, Make up, Name after, Pass around
 • Phrasal Verbs 26/38: Pass away, Pick up, Pile up, Plug in, Point out, Pull over
 • Phrasal Verbs 28/38: Put on, Put out, Put up with, Reach out, Roll back, Rule out
 • Phrasal Verbs 29/38: Run after, Run away, Run into, Run out of, Run over, Scare away
 • Phrasal Verbs 30/38: See about, See off, Sell out, Set off, Settle down, Show off
 • Phrasal Verbs 31/38: Shut down, Sign in / Log in, Sign off / Log off, Sign up, Sleep over, Sneak out
 • Phrasal Verbs 32/38: Speak up, Stand by, Stay over, Stay up, Step aside, Stick around
 • Phrasal Verbs 33/38: Stop by, Suck up, Take advantage of, Take after, Take apart, Take away
 • Phrasal Verbs 34/38: Take care of, Take down, Take in, Take it out on, Take off, Take on
 • Phrasal Verbs 35/38: Take out, Take over, Take place, Take to, Take up, Talk into
 • Phrasal Verbs 36/38: Tear apart, Think over, Throw away, Throw up, Tip over, Try on
 • Phrasal Verbs 37/38: Try out, Turn around, Turn down, Turn in, Turn into, Turn out
 • Phrasal Verbs 38/38: Turn on, Turn off, Turn over, Turn up, Wear off, Work out
WhatsApp Support Line